reïntegratie therapie

Re-integratie Therapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd werkrelevant.

Een Re-integratie fysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving waarbij gelet wordt op arbeidsgerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgever relevante problematiek en taak relevante problematiek. Op basis van deze analyse wordt een interventieplan opgesteld en samen met de patiënt doorlopen.Hoofddoel van de Reintegratie fysiotherapeut  is om de werknemer weer optimaal en indien mogelijk direct te laten functioneren op zijn/haar werk. De Reintegratie fysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

Waarom naar een Re-integratie therapeut in plaats van een fysiotherapeut?

Voor veel fysiotherapeuten speelt het feit dat hun patiënten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk nauwelijks een rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps zijn echter arbeidsgerelateerd, arbeidsrelevant, werkgever relevant en / of taak relevant en dus van invloed op de prestaties van een werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de patiënt, is de Re-integratie fysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de mens en zijn / haar werkomgeving. De Reintegratie fysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de omgeving, vanuit verantwoordelijkheid voor de client en het bedrijf met als meerwaarde interventie efficiëntie!