Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

Wilt u meer weten wat valt onder de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Klik hier.

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Alle therapeuten werkzaam bij FysioMaatwerk Veghel staan ingeschreven in het  Kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en voldoen aan o.a. de volgende eisen:

- werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
- staan ingeschreven in het BIG-register
- nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
- jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
- hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
- onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht 

Daarnaast hebben wij nog onze eigen eisen t.a.v. kwaliteit vastgelegd waaraan alle fysiotherapeuten zich conformeren.