Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

Wilt u meer weten wat valt onder de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Klik hier.

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk NederlandsGenootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Alle therapeuten werkzaam bij FysioMaatwerk Veghel staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de volgende eisen:

- werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
- staan ingeschreven in het BIG-register
- nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
- jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
- hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
- onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF

Daarnaast hebben wij nog onze eigen eisen t.a.v. kwaliteit vastgelegd waaraan alle fysiotherapeuten zich conformeren.