Partners

De volgende therapeuten zijn aangesloten bij het rugnetwerk:

Het centrale doel van het RNZON is het optimaliseren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond cliënten met rugklachten.

De volgende therapeuten zijn aangesloten bij het schoudernetwerk: 

Het SNZON is een netwerk van in Zuid Oost Nederland werkzame fysiotherapeuten die als gezamenlijk doel hebben het (beter) positioneren en profileren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond cliënten met klachten en aandoeningen van de schouder. 
Voor bezoeken van de website klik hier.

De volgende therapeuten zijn aangesloten bij het knienetwerk Brabant:

Het Knienetwerk Brabant is een netwerk van in Zuid Oost Nederland werkzame fysiotherapeuten die als gezamenlijk doel hebben het (beter) positioneren en profileren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond cliënten met klachten en aandoeningen van de knie. 

Voor bezoeken van de website klik hier.

De volgende therapeuten zijn aangesloten bij het chronisch zorgnet: 

Chronisch Zorgnet is hét landelijke netwerk van ruim 2500 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

De volgende therapeut is aangesloten bij Fysuvo: 

Fysuvo is een regionaal netwerk in de regio Veghel, Uden, Oss dat zich inzet voor patiënten met longklachten.
Het centrale doel van het Fysuvo (fysiotherapie Uden, Veghel, Oss) is het optimaliseren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond cliënten met COPD en astmatische bronchitis.

De volgende therapeut is aangesloten bij het MS netwerk: 

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.mszorgnederland.nl