Privacyreglement

Privacyreglement

Privacy Policy

Fysiomaatwerk Veghel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiomaatwerk Veghel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Volledige uitleg hiervan vindt u in onderstaand document: 

Als u meer wilt weten wat valt onder de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar de website: 'wetten.overheid.nl'.  Klik hier.