Verhuizing

Op 1 januari 2021 zijn wij verhuisd. Ons tijdelijk adres is: Pater van den Elzenlaan 17, Veghel. Ondertussen vindt de verbouwing plaats van de nieuwe praktijk. Op 1 juli 2021 gaan wij hier starten. Het nieuwe adres wordt dan: Hoogstraat 15, Veghel

revalidatie post Corona/Covid-19 Veghel

Informatie over onze mogelijkheden voor revalidatie als u thuis of in het ziekenhuis Corona/Covid-19 heeft doorgemaakt kunt u vinden door op hier op te klikken. 

Praktijkvoering in periode van coronavirus:

Geachte patiënt,

Sinds 1 mei is de fysiotherapeutische zorg weer hervat indien er geen verhoogd risico op besmetting met Corona bestaat. Geen verhoogd risico houdt in: 

* Dat u geen van de volgende(ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

* Dat u de afgelopen 24 uur geen klachten (Covid-19 symptomen) heeft gehad
* Dat uw huisgenoten/gezinsleden geen koorts en/of benauwdheidsklachten hebben
* Dat er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen geen corona is vastgesteld
Het advies aan ons om de frequentie van een face-to-face behandeling zo laag mogelijk te houden. Indien er geen verhoogd risico is wordt door ons een inschatting gemaakt o.b.v. uw klachten en beperkingen, of een consult "op afstand" effectief is. Onder het consult op afstand verstaan we: "behandeling d.m.v. van telefonische of digitale ondersteuning". U moet hierbij denken aan bv. een videoconsult en oefeningen, adviezen die u krijgt toegestuurd via E-Health (filmpjes of foto's met uitleg). Met een effectief consult bedoelen we een behandeling die niet inboet aan kwaliteit als deze op afstand plaatsvindt. We kunnen u dan op deze manier helpen. 
Als er een face-to-face behandeling gestart wordt moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door u als patiënt). Dit zijn de voor u bekende maatregelen zoals: was regelmatig uw handen, nies/hoest in de binnenkant van uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5m afstand, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis als u symptomen van Covid-19 heeft. Daarnaast hebben wij als praktijk maatregelen getroffen. Hiervan wordt u telefonisch en per mail geïnformeerd voordat u een bezoek brengt aan onze praktijk. 
Indien u toch valt in de "risicogroep" (zie bovenvermelde symptomen) en er spoedzorg nodig is dan is er de mogelijkheid dat wij met persoonlijk beschermingsmiddelen u thuis consulteren. 

Wij hopen op uw begrip voor de bijzondere situatie en wensen u veel gezondheid toe! 

 Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiomaatwerk Veghel

Heeft u een vraag aan Fysiomaatwerk Veghel?

Adres gegevens

Captcha

Bedankt voor uw bericht

U kunt parkeren in de blauwe zone voor het Teugel Resort hotel. Vergeet niet uw parkeerkaart te gebruiken !!

HCA FysioMaatwerk Veghel

Wij staan als plus praktijk geregistreerd bij verschillende zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis.

Met alle verzekeraars hebben wij een contract afgesloten voor 2020.

 

Via deze link kunt u lezen hoe wij omgaan met de bescherming en privacy van uw gegevens.