Dry Needling

Voor Dry Needling kunt u in onze praktijk terecht bij: 

 • Lilian Verhoeven
 • Gemma van den Hanenberg
Dry Needling Veghel

Dry Needling

Dry needling en triggerpoints

Wat is myosfasciale pijn?

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten van het houdings-, en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van pijnlijke spierverhardingen (myofasciale triggerpoints). Een myofasciaal triggerpoint kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijn veroorzaken.

Myofasciale triggerpoints

Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een pijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng voelen waarin een plaatselijke verdikking zit. Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke, vaak voor de patiënt herkenbare, uitstralingspijn doen ontstaan. Een myofasciaal triggerpoint veroorzaakt een veranderde spierfunctie en soms zelfs symptomen zoals toename van lokale transpiratie, rillerigheid, duizeligheid/licht in het hoofd, wazig zien en koude handen. 

Symptomen

Het belasten van een spier met een triggerpoint kan pijn geven in een bepaald gebied dat kenmerkend is voor de spier.

Daar maximaal verlengen van de spier pijn geeft, zal de spier “leren” te bewegen binnen de pijngrens. Er is daardoor verminderde bewegingsvrijheid, dat zich uit in spierverkorting.

Wanneer het aanspannen van de spier pijnlijk is, dan kan dit vermindering van spierkracht en spieruithoudingsvermogen geven.

De klachten kunnen sterk variëren in ernst en plaats van de klacht en zijn afhankelijk van de belasting van de aangedane spier. Veelvuldig gebruik van de spier, maar ook rek en langdurige druk (bijvoorbeeld liggen op de aangedane zijde) kunnen de klachten oproepen of verergeren.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?

Een myofasciaal triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging of ongeluk) of chronische overbelasting.

Klachten ontstaan vaak en worden meestal onderhouden door een complex van factoren: zoals een combinatie van chronische overbelasting van een of meerdere spieren (door bv. werk, sport of trauma). Ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding kunnen hierop een negatieve invloed hebben. 

Klachten onderhoudende factoren

Diverse factoren kunnen myofasciale triggerpoints onderhouden, waaronder,

 • Mechanische stress, slechte werkhouding, knellende kleding.
 • Voeding (b.v. vitamintekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten)
 • Bepaalde aandoeningen: suikerziekte, schildklieraandoeningen en andere orgaanproblemen.
 • Psychologische factoren: depressie, angst, stress en onbegrip
 • Chronische infecties
 • Gebruik van bepaalde medicijnen (zoals sommige cholesterolverlagers)

Onderzoek

Na een vraaggesprek (de anamnese) vindt het functie-onderzoek plaats. Hierbij onderzoeken we de beweeglijkheid, coördinatie/balans, kracht van gewrichten en spieren. Daarnaast voeren we provocatietesten uit en wordt middels palpatie beoordeeld of er sprake is van triggerpoints en  in hoeverre deze van invloed zijn op uw klachten.

Behandeling

Behandeling van triggerpoints maakt deel uit van een totaal behandelplan zoals herstel van beweeglijkheid, coördinatie, kracht, uithoudingsvermogen, opbouw belastbaarheid, instructie en advisering.

De  specifieke behandeling van triggerpoints zal gericht zijn op het inactiveren ervan, waardoor de strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen, de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden alsmede de kracht en het uithoudingsvermogen van de spier.

De meest gebruikte technieken voor triggerpointbehandeling zijn

 • Triggerpoint dryneedling
 • Triggerpoint compressie d.m.v. aanhoudende druk op het triggerpoint
 • Contract-relax (aanspannen en ontspannen)
 • Leren ontspannen van de spier
 • Houdngsadviezen en eventuele oefeningen.

 Dry needling

Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek de myofasciale triggerpoints in je spieren aanprikt, waarbij vaak een korte aanspanning van de spier optreedt en vervolgens ontspannen raakt doordat de doorbloeding lokaal weer hersteld wordt. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.