Praktijkreglement

Praktijkreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Bij aanmelding kunt u aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde therapeut.  

Wij vragen u:

- Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
Uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekening worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten!
Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek mee brengen.
Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat graag uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen u dezelfde dag nog terug. Indien U na sluitingstijd belt wordt U de eerstvolgende dag teruggebeld.
Afmeldingen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling.
In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u tijd heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
Aangeven of u een voorkeur heeft voor een therapeut.
In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Wat staat u te wachten?

- De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachteninventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met u besproken.
Naast de algemene fysiotherapie hebben de in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie en/of specifieke aandoening(en).
Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het behandelplan, kan de therapeut besluiten, advies in te winnen bij een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kunt u door een collega uit onze praktijkbehandeld worden, dit uiteraard in overleg met u.
Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
- Wij toetsen doorlopend de patiënttevredenheid. U kunt gevraagd worden om anoniem een enquête in te vullen na afsluiting van de behandeling.  Het invullen hiervan kost u ongeveer 6 minuten. 
- Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking.