Longrevalidatie: COPD-post corona/Covid-19

Voor longrevalidatie kunt u in onze praktijk terecht bij:

  • Marc van den Berg
  • Marjoleine van Marrewijk
Longrevalidatie Veghel

Wat is COPD?

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken.

Chronische bronchitis  is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen (bronchiën). Als de bronchiën ontstoken of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollige slijm aangemaakt, waardoor de luchtstroom in en uit de longen beperkt kan worden.

Longemfyseem is een chronische ziekte, waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan. De ernst van de ziekte hangt samen met het aantal aangedane longblaasjes. Bij ernstige vormen komen de longblaasjes met elkaar in verbinding te staan en ontstaan er grote, met lucht gevulde blazen (bullae). Die kunnen het ernaast gelegen gezonde longweefsel samendrukken.

Wat zijn de klachten bij COPD?

De klachten als gevolg van COPD kunnen zijn: benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid, verminderd inspanningsvermogen.

Wat is er aan te doen? 

COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling met de juiste geneesmiddelen en fysiotherapie kunnen ervoor zorgen de gevolgen van COPD beter beheersbaar worden.

Wie komt er in aanmerking voor longrevalidatie? 

Bij longrevalidatie worden mensen begeleid die bekend zijn met longproblematiek en klachten en/of beperkingen ervaren in het dagelijks leven, zoals snellere vermoeidheid, kortademigheid en verminderde kracht. Deze patiënten kunnen door hun huisarts of specialist verwezen worden.

De behandeling: 

Bij patiënten die in aanmerking komen voor een longrevalidatieprogramma vindt eerst een uitgebreide intake plaats, bestaande uit een vraaggesprek en fysieke testen. Tijdens deze intake wordt gekeken welke specifieke problemen zich voordoen. Aan de hand hiervan wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld. Vervolgens wordt dit trainingsprogramma gevolgd in groepsverband, onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

De frequentie en duur van het programma zijn afhankelijk van het doel dat de patiënt en de fysiotherapeut samen opgesteld hebben. Het trainingsprogramma bestaat meestal uit 3 maanden 2 x per week training en daarna 1 x per week. Er wordt ieder half jaar een test gedaan om het trainingseffect te meten. De groepsgrootte is maximaal 6 personen.

Wat u verder nog moet weten

Longrevalidatie is een vorm van fysiotherapie welke in de meeste gevallen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
Heeft u belangstelling, wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.