Tarieven

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract voor 2024 afgesloten.

Vegoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal 9 behandelingen en eventueel 9 extra behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Voor fysiotherapie en oefentherapie onder de 18 jaar hoeft u geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Vergoedingen fysiotherapie 18 jaar en ouder

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering indien u deze heeft afgesloten. 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Uw jaarlijkse maximale vergoeding hangt dan af van uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. 

Hiervoor geldt geen wettelijke bijdrage of eigen risico !!!

Chronische indicatie fysiotherapie

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Deze lijst is vastgesteld door de overheid.

De eerste 20 behandelingen vallen ten laste van uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van deze aanvullende verzekering.  Indien dit onvoldoende de eerste 20 behandelingen dekt worden de behandelingen (bedrag) die u niet verzekerd bent aan u doorberekend. Indien u niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Krijgt u fysiotherapie (chronische aandoening) uit de basisverzekering vergoed? Dan betaalt u eigen risico. U hebt in 2019 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar (geldt voor iedereen vanaf 18 jaar). Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd.

Tarieven fysiotherapie

Er gelden geen vaste tarieven voor fysiotherapie en oefentherapie. Indien u fysiotherapie niet vergoed krijgt vanuit uw zorgverzekering worden onderstaande tarieven in rekening gebracht. 

Tarief medische trainingstherapie

De tarieven vindt u in onderstaande tabel. Deze moeten voldaan worden via automatische incasso. 

Tarieven FysioMaatwerk Veghel 2024
Fysiotherapie € 45,50
Manuele therapie € 56,00
Telefonisch/E-consult € 41,00
Screening en onderzoek € 57,00
Eenmalig consult met rapportage € 102,50
Niet nagekomen afspraak € 31,20
Toeslag behandeling aan huis € 22,15
Medische trainingstherapie 1xp.w. (tarief per maand) € 39,20
Medische trainingstherapie 2xp.w. (tarief per maand) € 70,00
Medische fittest € 52,75
Rapportage rechtsbijstand/ARBO € 56,00