Corona/Covid-19

Fysiotherapie nadat u Corona/Covid-19 heeft doorgemaakt

I.v.m. onze jarenlange ervaring met longrevalidatie en deelnemer van het regionale longnetwerk:"FysUVO",  kwam de vraag vanuit de huisartsen en ziekenhuis Bernhoven wat wij kunnen betekenen voor post Covid-19 patiënten. Onze therapeuten die gespecialiseerd zijn in longrevalidatie, hebben hierop een behandelplan uitgewerkt na het volgen van extra online scholing. 

Het behandelplan is tot stand gekomen o.b.v. de meest recente inzichten en adviezen gebaseerd op de kennis van diverse specialistische verenigingen. Het is bedoeld voor u indien u bent ontslagen uit het ziekenhuis of als u Covid-19 heeft doorgemaakt in de thuissituatie. 

Indien u een hulpvraag heeft die gerelateerd is aan beperking in uw fysieke capaciteit of fysieke activiteit komt u in aanmerking voor fysiotherapie. 

Afhankelijk van de mate en duur van de infectie kan het zijn dat u naast deze klachten ook last heeft van andere problematiek:  "mentaal, cognitief en/of sociaal". Mogelijk heeft u ook nog behoefte aan extra ondersteuning op dit vlak. Mocht u niet in aanmerking komen voor een revalidatiecentrum(bv. geen plaats) of geeft u de voorkeur aan revalideren in uw eigen omgeving dan is er de mogelijkheid om dit in de eerste lijn te doen. Speciaal hiervoor zijn wij een interdisciplinaire samenwerking aangegaan met een psychotherapeut, diëtiste en ergotherapeut. Doorverwijzing gebeurd in samenspraak met uw huisarts. 

 

INFORMATIE OVER CORONA HERSTELZORG KUNT U TERUGVINDEN OP DE WEBSITE VAN HET LONGFONDS: 'PostCovid NL'

ER ZIJN VERSCHILLENDE WEBINARS OVER LONGCOVID DIE U OP DEZE WEBSITE KUNT TERUGKIJKEN. U KUNT ZE OOK BEKIJKEN DOOR OP DE ONDERSTAANDE LINK TE KLIKKEN:        

-'HERSTEL NA CORONA'

-'COGNITIEVE KLACHTEN NA CORONA'

 -'LONGCOVID EN WERK'

-'MENTALE KLACHTEN EN LONG COVID'

-'LONGCOVID EN NAASTEN'

Wij werken samen met  onderstaande zorgprofessionals:

Ergotherapeuten:  Ellis Vierhout, Anne van Dam  www.ergotherapievandam.nl      

Diëtisten: Karin Burg www.dietistekarinburg.nl

Logopedisten: Yolanda Simons www.logopedieveghel.nl

logopedie Veghel

Psychotherapeute: Karin Budde  https://www.psychotherapie-budde.nl/index.html