nieuwe praktijk 2021

Verhuizing praktijk naar Hoogstraat 15 in juli 2021, januari t/m juni tijdelijk adres Pater van den Elsenlaan 17

Welkom bij Fysiomaatwerk Veghel

fysio-, manuele- en medische trainingstherapie

Specialisatie longrevalidatie

behandeling corona patiënten door gespecialiseerde longtherapeut, multidisciplinair

Fysiotherapie Veghel

Ervaring, 1679 patiënten gingen u voor in 2019 met een tevredenheidsscore van 8,9

Fysiomaatw​erk Veghel

ook arbeidstherapie, claudicatiotraining, COPD training, sportrevalidatie

Fysiotherapie in Veghel

Deelname specialistisch netwerk: rug, schouder, knie, COPD, claudicatio, geriatrie, reuma

Snel weer fit

Onze methodiek en behandelwijzen zijn primair gericht op een snel herstel.

Oorzaak gericht

Wij bestrijden niet alleen de symptomen maar kijken ook naar de oorzaak van uw klachten.

Meer kennis

Middels scholing en intervisie houden we ons kwaliteitsniveau op peil

Informatie over onze mogelijkheden voor revalidatie als u thuis of in het ziekenhuis Corona/Covid-19 heeft doorgemaakt kunt u vinden door op hier op te klikken. 

Praktijkvoering in periode van coronavirus:

Geachte patiënt,

Sinds 1 mei is de fysiotherapeutische zorg weer hervat indien er geen verhoogd risico op besmetting met Corona bestaat. Geen verhoogd risico houdt in: 

* Dat u geen van de volgende(ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

* Dat u de afgelopen 24 uur geen klachten (Covid-19 symptomen) heeft gehad
* Dat uw huisgenoten/gezinsleden geen koorts en/of benauwdheidsklachten hebben
* Dat er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen geen corona is vastgesteld
Het advies aan ons om de frequentie van een face-to-face behandeling zo laag mogelijk te houden. Indien er geen verhoogd risico is wordt door ons een inschatting gemaakt o.b.v. uw klachten en beperkingen, of een consult "op afstand" effectief is. Onder het consult op afstand verstaan we: "behandeling d.m.v. van telefonische of digitale ondersteuning". U moet hierbij denken aan bv. een videoconsult en oefeningen, adviezen die u krijgt toegestuurd via E-Health (filmpjes of foto's met uitleg). Met een effectief consult bedoelen we een behandeling die niet inboet aan kwaliteit als deze op afstand plaatsvindt. We kunnen u dan op deze manier helpen. 
Als er een face-to-face behandeling gestart wordt moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door u als patiënt). Dit zijn de voor u bekende maatregelen zoals: was regelmatig uw handen, nies/hoest in de binnenkant van uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5m afstand, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis als u symptomen van Covid-19 heeft. Daarnaast hebben wij als praktijk maatregelen getroffen. Hiervan wordt u telefonisch en per mail geïnformeerd voordat u een bezoek brengt aan onze praktijk. 
Indien u toch valt in de "risicogroep" (zie bovenvermelde symptomen) en er spoedzorg nodig is dan is er de mogelijkheid dat wij met persoonlijk beschermingsmiddelen u thuis consulteren. 

Wij hopen op uw begrip voor de bijzondere situatie en wensen u veel gezondheid toe! 

 Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiomaatwerk Veghel

Welkom bij :

Fysiomaatwerk Veghel

Wat betekent FysioMaatwerk voor u?

  U heeft als client baat bij ons innovatief, professioneel en geprotocolleerd handelen. Alle fysiotherapeuten
en manueel therapeuten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en doelmatigheidseisen. Door kennis en
bevindingen uit de praktijk te delen, verbeteren wij versneld onze ervaring.

  FysioMaatwerk® is een samenwerkingsverband van 5 praktijken voor fysiotherapie en manuele therapie. 
FysioMaatwerk®Veghel richt zich op de groep cliënten die bereid is zichzelf actief in te zetten voor hun herstel. FysioMaatwerk®Veghel heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Op dit moment zijn alle praktijken pluspraktijk. 

Partners / netwerken

Om meer te lezen over onze partners klik dan hier.