arbeidstherapie

In onze praktijk kunt u voor arbeidstherapie terecht bij: 

  • Lilian Verhoeven

 

De arbeidstherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. Maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars in de volle breedte van het werkterrein van de arbeidstherapeut. Arbeidstherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werken ze aan een gezonde werkomgeving.

De arbeidstherapeut:

Onderzoekt de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho) motorische gedrag van werknemers systematisch met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem van de werknemers.
Past in de arbeidssituatie, met een preventief doel de specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens in relatie met zichzelf en zijn omgeving toe. 
Levert preventieve zorg voor een specifieke doelgroep.
Werkt intensief samen met alle geledingen binnen het bedrijf of instelling en andere disciplines binnen het gehele veld van arbeid en gezondheid. 
Beschikt over specifieke eisen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden.
Stelt interventies voor (en/of voert deze uit) op het gebied van:

  • de organisatie
  • de inhoud van het werk
  • de inrichting van de werkplek
  • het (psycho) motorische gedrag van de werknemers

Ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de reïntegratie in het arbeidsproces.
Diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het bewegingssysteem in relatie tot arbeid.
Richt zich op  het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door o.a. in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bv. naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen. 
Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en trainingvan individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van van aandoeningen van het bewegingssysteem.
Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of de aandoening tot onherstelbare schade aan het bewegingssysteem heeft geleid.