oedeemtherapie

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een aandoening die wordt veroorzaakt door het niet goed functioneren van het lymfestelsel. De productie van lymfevocht en de afvoer ervan raken uit balans waardoor zich een lymfoedeem ontwikkelt.
Er zijn 2 soorten te onderscheiden: 
1. Primair lymfoedeem: een aangeboren afwijking, bijv. als er in aanleg te weinig lymfevaatjes aanwezig zijn.
2. Secundair lymfoedeem: ontstaan als gevolg van een medische behandeling, vaak oncologisch -zoals bv. een borstamputatie-. 

Wat zijn de kenmerken? 

De aandoening kenmerkt zich door een dikke arm of dik been. De klachten die hierbij kunnen optreden zijn o.a. vermoeidheid, een zwaar gevoel, pijn en beperking van de beweeglijkheid. Daarnaast kunnen er ten gevolge van de lymfoedeem, huidafwijkingen en infecties ontstaan.

Wat is manuele lymfedrainage?

De manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek, gekenmerkt door handgrepen die, met lage druk aangebracht, in een voortdurende, ritmische beweging uitgevoerd worden. 
De behandeling bestaat verder uit het geven van voorlichting, advies en oefentherapie.

Wat is het doel:

Doel is om de functie van het lymfesysteem op een adequate manier te ondersteunen oftewel de afvoer van het lymfevocht te bevorderen.  

Doordat genezen van lymfoedeem niet mogelijk is zal de behandeling zich richten op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem. Hierdoor verbetert het bewegen van de dikke arm of been. Ter ondersteuning van de behandeling worden vaak elastische kousen toegepast.

Voor manuele lymfedrainage in onze praktijk kunt u terecht bij: 

  • Esther Willems